ZÁKLADNÁ ŠKOLA VÝČAPY – OPATOVCE

Jazda zručnosti na bicykli. V piatok 30. septembra 2016 si žiaci 5. až 9. ročníka Základnej školy vo Výčapoch – Opatovciach mohli preveriť svoje cyklistické zručnosti na asfaltovom ihrisku v našej obci. 23 žiakov si najskôr preverilo teoretické poznatky o jazde bicyklom a ako udržiavať bicykel v dobrom technickom stave. Potom žiaci museli na bicykloch zvládnuť prekážkovú jazdu v čo najkratšom čase. Úlohou žiakov bolo prejsť po doske tvaru U, okolo kužeľov a kruhov podľa nakreslených šípok, po zubkatej doske a nakoniec cez prevaľovaciu dosku. Samozrejme mali skúšobnú jazdu, po ktorej nasledovala súťažná jazda bicyklom. Žiakom sa páčila prekážková dráha a radi si preveria svoje zručnosti aj nabudúce. Žiaci na prvých troch miestach boli vecné odmenení (1. miesto Erik Majer – 9.B, 2. miesto Nikolas Hurban – 8.r., 3. miesto Daniel Trsťan – 9.A). Výsledky jazdy zručnosti bicyklom boli vyhlásené aj v školskom rozhlase.