ZÁKLADNÁ ŠKOLA VINODOL, ŠKOLSKÁ 1

V dňoch 27. – 28. 9. 2016 sme v škole oslávili DEŇ BEZ ÁUT akciou DO ŠKOLY NA BICYKLI /Cez bicykel k zdravému mysleniu/, ktorej cieľom bolo pestovanie zdravých návykov, ako aj propagácia bicyklovej dopravy. Už od skorých ranných hodín prichádzali do areálu školy naši žiaci na bicykloch, tí menší častokrát v sprievode rodičov či starých rodičov. Ich motiváciou, okrem dobrého pocitu zo športovania, bola kartička Petra Sagana, ktorú môžu počas mesiaca október vymeniť za jednu horšiu známku. Takýmto spôsobom prišlo do školy 80 žiakov (priemerne na bicykli dochádza do školy okolo 50 žiakov), rodičov a zamestnancov školy, ktorí dali najavo že bicykel je ideálny environmentálny dopravný prostriedok.