ZÁKLADNÁ ŠKOLA VEĽKÝ ŠARIŠ, ŠKOLSKÁ 29

Posledné dva septembrové týždne boli pre našich žiakov zo ZŠ vo Veľkom Šariši trocha iné v tom, akým spôsobom prišli do školy. Ranný automobilový ruch v blízkosti školy vymenil ruch cyklistický. Zaparkované bicykle a kolobežky hovorili o tom, že množstvo žiakov prijalo túto výzvu a do školy prišli na svojich „tátošoch“. Miesta na stojanoch sa rázom zaplnili, a tak si bicykle museli nájsť svoje „parkovacie miestečko“ všade, kde sa len dalo.
S ľahkosťou profesionálov sme počas trvania projektu „Do školy na bicykli“ zdolávali stovku zaparkovaných bicyklov a kolobežiek na školskom dvore každý deň. Najvyššia hranica, ktorú sme dosiahli bola pri čísle 133. V priemere každý deň na školskom dvore bolo zaparkovaných 109 „ekologických dopravných prostriedkov“. V percentuálnom vyjadrení to predstavovalo až 37,73 % žiakov školy. Počas dvoch týždňov sme robili viacero aktivít. Každý deň sa spočítaval počet žiakov v jednotlivých triedach, ktorí sa zapojili do tohto projektu. V závere sme vyhodnotili tri najaktívnejšie triedy. Prvenstvo získala 5.A trieda (59,9%). Celkovo sme na školskom dvore mali zaparkovaných 1096 bicyklov a kolobežiek. Okrem tejto hlavnej aktivity sa všetci, ktorí prišli na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach či pešo, mohli zapojiť v priestoroch vestibulu školy aj do dolepovania bicykla pre Petra Sagana, ktorý mu pošleme. Dúfame, že bude mať radosť z nového „dráhového bicykla“, hoci veľa kilometrov asi na ňom neurobí. Počas Európskeho týždňa mobility si niektorí žiaci našej školy vyskúšali aj jazdu pomedzi kužele na uzatvorenej Školskej ulici. Veľmi sa im to páčilo. Viac informácií a fotiek z tohto projektu si môžete pozrieť na stránke našej školy.
Veríme, že sa všetkým táto akcia páčila. Určite si ju zopakujeme.