ZÁKLADNÁ ŠKOLA TLMAČE, ŠKOLSKÁ 9

V školskom roku 2016/2017 v predmete Dopravná výchova sme sa aj my, žiaci II. ročníka zapojili do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“ v počte 34, spolu s našimi pani učiteľkami. V prvý deň nám naše pani učiteľky po príchode do školy na bicykli pripravili jazdy zručnosti na školskom dvore, ktorého súčasťou je dopravné ihrisko. Spočiatku sme boli veľmi opatrní, ale postupne sme v každej ďalšej disciplíne získavali nové a nové zručnosti. Pani učiteľky nás poučili o bezpečnosti počas jazdy a dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Keďže sme prvé jazdy zvládli, pokračovali sme jazdami do školy na bicykli aj napriek chladným ránam. S úsmevom sme prichádzali do školy za podpory rodičov a starších spolužiakov, ktorí nám ochotne pomohli odložiť bicykle do suterénu školy. Chladné ráno nám vôbec nevadilo, pretože ranné slnko nás zlákalo do ulíc nášho mesta Tlmače, kde sme si vyskúšali a overili naše poznatky z dopravnej výchovy. Myslíme si, že sme boli úspešní, pretože nás pani učiteľky odmenili kartou Petra Sagana s výzvou aj pre našich rodičov: „ZOBER BICYKEL, NASAĎ PRILBU, NAHOVOR RODIČOV A ZAJAZDITE SI NA BICYKLI VŠETCI SPOLOČNE“. Rodičia počas víkendu nelenili a pridali sa k nám. Prekvapením od pani učiteliek pre nás, boli vodičské preukazy cyklistov, ktoré budeme používať vo všetkých aktivitách počas celého školského roku. Možno, ak sa nám bude dariť, nám ich potvrdia skutoční policajti. Želali by sme si, aby už bola jar a mohli sme opäť chodiť do školy na bicykli.
Žiaci II. ročníka ZŠ Tlmače