ZÁKLADNÁ ŠKOLA STAŠKOV

Dňa 28. 9. 2016 sa na našej škole uskutočnila Dopravná súťaž, ktorá prebiehala na štyroch stanovištiach. Súťaže sa zúčastnili žiaci prvého stupňa, ktorí súťažili medzi sebou v danom ročníku. Na prvom stanovišti sa realizovala jazda, kde bola dôležitá rýchlosť, táto sa páčila najviac. Deti jazdili rýchlo, nezabúdali samozrejme ani na bezpečnosť. Druhé stanovište tvorilo kľukatú cestičku s hrboľatou prekážkou, kde mali deti prejsť po vyznačenej trase, nevychádzať z nej ani predným, ani zadným kolesom. Trať ukončil prejazd po hrboľatej doske, na ktorej nepotrebovali ani pomoc učiteľa. Najťažšou disciplínou bola pomalá jazda vo vyznačenom obdĺžniku, kde sa museli žiaci udržať na bicykli nielen oboma nohami, ale aj prejsť z jednej strany obdĺžnika na druhú bez toho, aby sa dotkli nohou zeme. Malý test z cestnej premávky a značiek riešili na štvrtom stanovišti. Najúspešnejších a najšikovnejších čakala po vyhodnotení malá pozornosť, ostatní si pochutnali na cukríkoch.