ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠAŠTÍN-STRÁŽE, ŠTÚROVA 1115

Reťaz z bicyklov na školskom dvore Druhá polovica septembra bola pre žiakov Základnej školy v Šaštíne- Srážach zaujímavá nielen výnimočne pekným počasím, ale aj zaujímavou akciou. V tomto období sme sa zapojili do celonárodnej kampane Do školy na bicykli, ktorú sme odštartovali pätnásť kilometrov dlhým výletom na bicykloch. Počas dvoch týždňov sa do kampane aktívne zapájali všetky triedy, žiaci na 1. stupni kreslili seba na bicykli, žiaci na druhom stupni kreslili križovatky v našom meste. Všetci sme si pripomenuli pravidlá a dopravné značky, ktoré platia pre cyklistov, riešili sme dopravné situácie a nezabudli sme ani na bezpečnosť na ceste a správne vybavenie bicykla. Žiaci, ktorí prišli do školy na bicykli, získali Kartu Petra Sagana, ktorú potom mohli použiť proti zlej známke. Kariet sme rozdali 189. Kampaň sme zakončili ranným stretnutím nazvaným Reťaz, ktorého jedným z cieľov bolo vytvorenie siluety bicykla na školskom dvore. Tejto udalosti sa zúčastnilo 118 cyklistov z našej školy, ktorých sprevádzalo 61 rodičov, čo ešte väčšmi upevnilo dobrý pocit z cesty do školy na bicykli. Mgr. Klaudia Kubinová