ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM – ALAPISKOLA VEĽKÁ NAD IPĽOM

ZŠ – Alapiskola Veľká nad Ipľom zorganizovala v rámci kampane “ Do školy na bicykli“ rôzne aktivity. V týždni od 19.9.2016-do 23.9.2016 sme na 1.stupni ZŠ plnili úlohy kampane. Ďalší týždeň, dňa 28.9.2016 sme zorganizovali „Deň mobility“. Žiaci boli rozdelení do 3 skupín. V 1.skupine žiaci pod vedením u.Širgelovej nakreslili plagát, ktorý upozorňuje šoféra, aby nechal dostatočný priestor pre chodcov. V 2.skupine žiaci pod vedením u. Belkovej sčítali dopravu na najbližšej križovatke.Získané poznatky spoločne spracovali formou tabuliek. V 3.skupine žiaci pod vedením u.Ruzicskovej vytvorili mapu okolia školy. Kým starší žiaci mali ruky plné roboty, zatiaľ žiaci 1.r. pod vedením vych. Orlaiovej vyskúšali jazdu na bicykli, kolobežke a áut, na našom novom dopravnom ihrisku.