ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – ALAPISKOLA NOVÁ VIESKA

Sme Základná Škola s vyučovacím jazykom 1-4.ročníky v Novej Vieske. Na škole máme 12 žiakov. Každý sa zapojil do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2016”.
Snažili sme sa nadviazať na naše úspešné a populárne podujatie z apríla tohto roku, v ktorom sme mali snahu zistiť záujem detí o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní do školy. Cieľom bolo predovšetkým podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku, a zvýšiť rozsah a kvalitu dopravnej výchovy detí.
Pre spestrenie sme pre našich žiakov pripravili aktivity, ktoré pozostávali z teoretickej a praktickej časti. Súčasťou teoretickej časti bol test z pravidiel cestnej premávky. Využili sme učebnicu „Dopravná výchova”. V praktickej časti si žiaci zmerali svoju rýchlosť a obratnosť v slalome na bicykli okolo kužeľov. Posledný deň sme privítali škôlkarov, zopakovali sme vedomosti o dopravných značkách a spolu sme súťažili.(na športovom ihrisku).