ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ZÁVOD, ŠKOLSKÁ Č. 81

Dňa 28.9.2016 sme usporiadali o 13.30 hod. dve súťaže – 1. najlepší cyklista škola – I. Stupeň a II. Stupeň. Bolo treba prejsť bez trestných bodov čo najrýchlejšie vyznačenú trasu a splniť určené disciplíny.
2. najpomalší cyklista – bolo potrebné prejsť vyznačenú trasu čo najpomalšie, rovným smerom, bez dotyku nohy zo zemou.