ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU UDAVSKÉ

Cyklohliadka dobrých skutkov. Cieľom výchovy nie je len doviesť človeka k tomu, aby konal dobré skutky, ale aby v tom nachádzal radosť… (John Ruskin). Týmto mottom sa riadili žiaci i učitelia Základnej školy s materskou školu Udavské pri organizovaní cykloaktivity s názvom Cyklohliadka dobrých skutkov.
Projekt Do školy na bicykli nás veľmi oslovil, a preto sme sa snažili vymyslieť takú aktivitu, ktorá by priniesla potešenie nielen žiakom, ale aj občanom v našej obci. Naším cieľom bolo ukázať verejnosti, že bicykel nie je len zdravý, ekologický a ekonomický dopravný prostriedok, ale môže byť aj prostriedkom šírenia ľudskosti v dobrom slova zmysle. Rozhodli sme sa, že ukážeme občanom v obci, že nie sme len „žiaci“, ale predovšetkým „ľudia“. Preto 30.9.2016 sme partia žiakov v sprievode učiteľa posadali na svoje bicykle, vyhrnuli sme si rukávy, odhodili komunikačné bariéry a vybrali sme sa do ulíc obce ponúkať ľuďom pomocnú ruku pri rôznych činnostiach, ako napr. pomoc s nákupom, pomoc pri roznášaní letákov, drobné upratovanie v obci, drobné pomocné práce a pod. Náš cieľ reprezentovalo aj logo na oblečení. Bicykle nám slúžili ako efektívny dopravný prostriedok.
Tento deň sme si ozaj užili. Odmenou nám boli nielen vďačné slová, či priznáme sa, aj nenápadné sladkosti do vrecka, ale predovšetkým usmiate, ba dokonca niekedy až dojaté tváre susediek, babičiek… Uvedomili sme si, že jazda na bicykli môže znamenať omnoho viac ako len vietor vo vlasoch.