ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU UDAVSKÉ

Žiaci ZŠ s MŠ Udavské zavŕšili kampaň Do školy na bicykli piatok 16. júna 2017 sériou rôznych aktivít venovaných cyklistike. Začali sme prednáškou o histórii bicyklov. Venovali sme sa aj zákonu o cestnej premávke, ktorý definuje pravidlá, čím má byť cyklista a jeho bicykel vybavený, ako sa má správne po cestách jazdiť. Zopakovali sme si aj dôležité značky pre cyklistov a pod. Po prednáške nasledovala skupinová práca na plagátoch s cyklotematikou. Potom sme sa na bicykloch i kolobežkách presunuli na školský dvor, kde sme súťažili v rôznych zábavných disciplínach. Nakoniec sme si priebeh celej kampane spoločne vyhodnotili. Najaktívnejší žiaci získali odznaky s logom kampane Do školy na bicykli.