ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SVINNÁ

Počas trvania projektu sme pre žiakov, ktorí prišli do školy na bicykli aj s prilbou, pripravili rôzne súťaže: štafeta, súťaž o najpomalšiu jazdu a slalom. Víťazi získali kartu Petra Sagana a sladkú odmenu. Súťažilo sa v troch kategóriách-žiaci 8 a 9 ročníka, 4 a 5 ročníka a 6-7 ročníka. Súťažilo sa na školskom dvore a žiakom sa takéto „vyučovanie“ veľmi páčilo a tešia sa na ďalší ročník.