ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ŠKOLSKÁ 231/4, DLHÉ NAD CIROCHOU

V dňoch 12- 16 júna sa ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou zapojila do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“. V týchto dňoch sa žiaci zapojili do rôznych aktivít, ktoré boli zamerané na bezpečnú jazdu na bicykli. Prvý deň kampane sa venovali poverení pedagogóvia diskusii so žiakmi o bezpečnosti jazdy na bicykli. Následovne motivovali žiakov Kartou Petra Sagana, aby sa úspešne zapojili do kampane, ktorej hlavným zámerom bola inšpirácia žiakov, aby prichádzali do školy na bicykli. Druhý deň sa žiaci venovali kresleniu plagátu „Bezpečne do školy, bezpečne zo školy“, ktorý bol následne vyhodnotený a vyvesený vo vestibule školy. Tretí deň žiaci písali starostovi list s prosbou o vyhlásenie v rozhlase motivovať šoférov, aby obmedzili parkovanie áut v blízkosti školského areálu. Štvrtý deň sa starší žiaci venovali neskúsením mladším cyklistom, ktorých hlavným cieľom bolo naučiť základné prvky zručnosti jazdy na bicykli a povzbudiť ich, aby sa neobávali jazdy na bicykli. Vyvrcholením tejto kampane sme si pripravili pre žiakov súťaž, ktorú absolvovali jazdou na bicykli cez prekážky. Všetkým, ktrorí sa do súťaže rozhodli zapojiť bolo poďakovanie zo strany vedenia školy a odmenou pre súťažiacich boli vecné ceny.