ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU RASTISLAVICE

Uplynulé dva týždne v Základnej škole s materskou školou v Rastislaviciach sa niesli v duchu súťaže „Do školy na bicykli“. Zo všetkých aktivít, ktoré sme v tomto týždni uskutočnili sa deťom najviac páčila „Jazda zručnosti“. Deti s veľkou ochotou a usilovnosťou kontrolovali technický stav bicyklov a odstraňovali drobné závady, ktoré počas kontroly zistili. S ešte väčšou radosťou prekonávali pri jazde na bicykli prekážky, ktoré ich čakali. Zapojenie sa do súťaže deťom veľa prinieslo a bolo pre nich obohatením.