ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ORAVSKÉ VESELÉ

Deň dopravnej výchovy 2016
Dňa 30. septembra 2016 sme na našej škole zorganizovali „Deň dopravnej výchovy“. Do akcie sa zapojili žiaci 1. – 4. ročníka našej základnej školy. Cieľom dopoludnia bolo oboznámiť a následne vyskúšať žiakov zo znalosti v oblasti dopravnej výchovy.
Žiaci museli postupne prejsť 4 stanovišťa :
1. „S Martinom na ceste“, kde bol chlapec Martin účastník cestnej premávky ako chodec a žiaci postupne riešili dopravné situácie ( ako musí bezpečne prejsť cez priechod pre chodcov, ako prejde cez cestu, keď vystúpi z autobusu, ako prejde bezpečne cez železničné priecestia, chôdza po chodníku, atď.)
Na záver sa žiaci zahrali pexeso s dopravnými značkami cez interaktívnu tabuľu.
2. Základné dopravné značky – žiaci boli oboznámení so základnými dopravnými značkami, po skupinkách poskladali rozstrihanú dopravnú značku na rýchlosť a na záver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch
3. Dopravné ihrisko – tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala jazda po cestách, kde museli dodržiavať dopravné značky a predpisy pod dohľadom učiteľa
4. Jazda zručnosti na kolobežke – žiaci mali možnosť ukázať, ako zvládajú jazdu na kolobežke – odvážni slalom, ostatní len jazdu, súťažili v trojiciach.

Žiaci boli po akcii nadšení a pýtali sa, kedy ešte takýto deň zorganizujeme opäť. Mgr. Darina Škarbová