ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ONDREJA CABANA

Komjatice na kolesách. Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana sa zapojila do kampane „Do školy na bicykli“. Žiaci si pravidelne značili ako chodili do školy počas 2 týždňov. Snažili sa chodiť inak ako autom, aby neznečisťovali životné prostredie a ešte urobili aj niečo pre svoje zdravie. Dôležité je hýbať sa na čerstvom vzduchu, veď život je pohyb.
Vyhlásili sme aj výtvarnú súťaž „Komjatice na kolesách“. Počas hodín výtvarnej výchovy žiaci maľovali čo všetko počas cesty do školy na bicykli, kolobežke či pešo videli. Najkrajšie výtvarné práce sme vyvesili na nástenku. Žiaci, ktorí celé 2 týždne chodili do školy zdravo (bicykel, kolobežka, pešo) nie autom, získali kartu Petra Sagana. Rozdali sme 172 kariet Petra Sagana.