ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU LIEŠŤANY

Našich 36 žiakov sme sa snažili motivovať k bezpečnej a radostnej ceste do školy na bicykli. Denne sme sa s deťmi rozprávali – ranná komunita a vyhodnotenie cesty do školy. Deti sa spoločne s p. uč. odviezli až do Kostolnej Vsi (3km tam a späť – len sa zabudlo na fotenie a pravidlá si utvrdzovali aj na detskom ihrisku v Liešťanoch). Verím, že sme prispeli k ich pozitívnemu vzťahu k športu, cyklistike, k prírode, i k vlasti.