ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU KOLBOVCE

Naša škola sa úspešne zapojila do projektu “ Do školy na bicykli“. Naším cieľom bolo vzbudiť záujem o jazdu na bicykli u čo najväčšieho počtu žiakov. Niektorí žiaci počas roka pravidelne dochádzajú týmto prostriedkom, avšak počas tohoto týždňa sme zaznamenali enormný záujem u žiakov, dokonca aj aj na prvom stupni. O bezpečnosť sa starala triedna učiteľka, ktorá celý týždeň dochádzala na bicykli 12 km zo vzdialenejšieho mesta. Naša škola sa nachádza v malebnom údolí Nízkych Beskýd. Každý deň sme sa kochali krásnou zobúdzajúcou sa prírodou. Bol to naozaj zážitok, pretože nás pozdravovali vtáčiky, stáda pasúcich sa kravičiek a dokonca sa nám pošťastilo vidieť aj rodinku sŕn. Aby sme sa podelili o zážitok z tohto týždňa, vyrobili sme mapu okolia a ciest odkiaľ naše deti dochádzali. Prikladáme aj fotografie.