ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HRONSKÝ BEŇADIK, POD KLÁŠTOROM 158

Tento školský rok sme sa zamerali v MŠ na bezpečnosť pri jazde na bicykli i dopravné značenie.
V ZŠ sme sa sústredili na poznanie dopravných značiek a jazdu zručnosti. Prekážkovú dráhu tvorili disciplíny: Jazda medzi kužeľmi, jazda cez lavičku, prenášanie loptičky a hod na cieľ,
prenášanie kotúča a hod na kužeľ, jazda po dráhe z kopca i do kopca. Za každú triedu boli vyhodnotení prví traja. Zvládnutie celej dráhy s disciplínami- najlepší čas 0:52, najdlhší čas 3:20.
Zvládnutie disciplín všetkými žiakmi i pohyb na čerstvom vzduchu nás všetkých naplnil dobrou náladou a pocitom
radosti, že sme niečo správne spravili pre svoje zdravie i zdokonalili svoje zručnosti.