ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HLADOVKA

V rámci celonárodnej kampane “ DO ŠKOLY NA BICYKLI 2016“ sa tretí septembrový utorok rozhodla ZŠ s MŠ Hladovka zorganizovať pre svojich žiakov cyklotúru z Hladovky do Liesku a späť. Deväťdesiat bicyklistov ráno vyštartovalo od školy smerom na cyklochodník do Liesku. Bicyklisti sa počas jazdi na bicykli mohli kochať krásnou scenériou hrebeňa Západných Tatier, videli Hladovské Bory, ktoré patria do krajinnej chránenej oblasti a prechádzali cez dva krásne drevené desaťmetrové mosty. Počas desaťkilometrovej trasy sa naši bicyklisti pravidelne občerstvovali v altánkoch, ktoré sú pri cyklochodníku.