ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HÁJSKE

Naša aktivita spočívala v poznávaní okolia našej obce. Žiaci na bicykloch jazdili do okolitých dedín po rôznych druhoch komunikácií. Počas poobedia najazdili cez 20,7 km, pričom navštívili 4 obce. V každej obci sme si dali pauzu na kofolu či zmrzlinu. Žiaci spoznávali nie len ako sa majú správať v cestnej premávke, ale aj spoznávali flóru a faunu nášho okolia. Prechádzali na bicykli po hrádzi na Vodnej nádrži Kráľová nad Váhom, kde si dali súťaž v rýchlosti jazdy do kopca, išli sme okolo chráneného vtáčieho územia, územia NATURA 2000, chráneného územia Bačové slaniská. Žiaci videli rôznorodé živočích (srnky, zajace, volávky, bažantov,…) a rastliny rôznych ekosystémov a teda sme mali aj medzipredmetové prepojenie s biológiou, ekológiou či geografiou. Žiakom sa jazda na bicykli páčila a boli spokojní, že spoznali širšie okolie svojho bydliska cez formu jazdy na bicykli.