ZÁKLADNÁ ŠKOLA LIPTOVSKÁ OSADA

V jarných a letných mesiacoch žiaci 3.oddelenia školského klubu sa takmer každú stredu zúčastňujú cyklotúry. Využívajú cyklotrasu Cyklo Korytničky, a to konkrétne úseky Liptovská Osada – Patočiny, Liptovská Osada – Podsuchá a ďalšie okolité trasy v horských dolinách. Cyklotúry sú väčšinou spojené aj s pozorovaním prírody, fauny a flóry, ktorá sa nachádza v okolí Liptovskej Osady. Vďaka pravidelným cyklotúram si žiaci formujú nielen fyzickú kondíciu, zoznamujú sa s pravidlami cestnej premávky, ale hlbšie spoznávajú aj krásy okolitej prírody. Žiaci majú v škole vytvorený nový „vozový“ park pre bicykle, o ktorý sa postarali naši šikovní školníci.V prípade priaznivého počasia je park každý deň plne využitý.