ZÁKLADNÁ ŠKOLA EDUARDA SCHREIBERA

V dňoch 19. – 30.9. 2016 sme sa zapojili do celonárodnej kampane Do školy na bicykli. Počas týchto dvoch týždňov prebiehali na našej škole nasledovné aktivity:

pondelok 19.9.: boli žiaci oboznámení s kampaňou prostredníctvom školského rozhlasu, nástenkou, internetovou stránkou školy, žiačky žiackeho parlamentu začali v tento deň s rozdávaním zelených kariet Petra Sagana a v prvý deň prišlo do školy na bicykli 66 žiakov

utorok 20.9.: sa uskutočnila beseda o zásadách prvej pomoci a do školy na bicykli prišlo najviac žiakov za celý týždeň a to až 88
streda 21.9.:prišli na bicykli do školy 84 žiaci a po vyučovaní prebehla súťaž „Najrýchlejšia jazda na bicykli“, kde 3.miesto obsadil Janko Harmecký z 8.A triedy, 2. miesto Peter Kuvik z 9.B a 1.miesto získal Martin Krajčovič z 8.A triedy
štvrtok 22.9.: sa uskutočnila „Jazda zručnosti“, v ktorej sa darilo našim žiakom nasledovne: 3.miesto opäť získal Janko Harmecký z 8.A triedy, 2. miesto Adam Provazník zo 7.B a prvenstvo si obhájil Martin Krajčovič z 8.A triedy, v tento deň prišlo do školy 73 žiakov na bicykli, žiaci 3.B triedy sa v tento deň zapojili aj do výtvarnej súťaže „Bicykel snov a budúcnosti“
piatok 23.9.: prišli do školy na bicykli len 64 žiaci, dôvodom bolo určite chladnejšie počasie, v popoludňajších hodinách prebehla súťaž o „Najpomalšiu jazdu na bicykli“, kde medailové pozície získali za 3. miesto Peter Kuvik z 9.B triedy, 2.miesto obsadil Samuel Surovec z 5.A triedy a prvé miesto konečne získal Janko Harmecký z 8.A triedy
pondelok až štvrtok 26. – 29.9.: prebiehalo svojpomocné zhotovenie „Parkoviska pre bicykle“, pán školník zvaril nepoužívaný plot, ktorí žiaci namaľovali a poslúžil ako stojan na bicykle, dievčatá pripravili, namaľovali tabuľu parkoviska
piatok 30.9.: sa žiaci – cyklisti zúčastnili súťaže „Slalomová dráha na bicykli“, kde 3.miesto obsadil Peter Kuvik z 9.B, 2.miesto Peter Mário Holba a 1.miesto získal Janko Harmecký z 8.A triedy,

bola vyhlásená a vyhodnotená najcyklistickejšia trieda školy, ktorou sa stala 6.A trieda, ktorej žiaci boli odmenení medailou, diplomom a lízanku, v rámci kampane a popoludňajších cyklistických súťaží sa najlepšími cyklistami školy stali: Martin Krajčovič a Ján Harmecký z 8.A triedy, ktorí získali ako odmenu diplom a zelené tričká Petra Sagana

Počas prvého týždňa prišlo do školy na bicykli 373 žiakov, druhý týždeň menej „len“ 264 žiakov a to kvôli chladnejšiemu počasiu a tiež tým, že tretiaci mali celý týždeň plavecký výcvik, spolu počas trvania projektu prišli do školy na bicykli 637 žiaci. Niektorí žiaci chodili na bicykli pravidelne počas celého týždňa, za čo dostali jednotku z telesnej výchovy.
Veľké poďakovanie patrí aj členkám žiackeho parlamentu, ktoré denne každé ráno od siedmej hodiny viedli evidenciu žiakov, ktorí do školy prišli na bicykli. ZŠ Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach je školou, ktorú navštevujú žiaci šiestich okolitých obcí, takže nie všetci žiaci prichádzali do školy na bicykli. Myslíme si, že kampaň splnila svoj cieľ, podporili sme zdravší životný štýl a pohyb na našej škole, žiaci využili a veríme, že i naďalej budú používať bicykel ako ekologický a ekonomický dopravný prostriedok. Celonárodná kampaň „Do školy na bicykli“ sa nám veľmi páčila a tešíme sa na ďalší ročník.