ZÁKLADNÁ ŠKOLA DLHÁ 43/35 DLHÉ KLČOVO

Posledný deň projektu sa uskutočnila dopravná súťaž pod názvom “ Na bicykli bezpečne“.
Svoje sily si naši žiaci zmerali v jazde zručnosti na bicykli v slalome, jazde po lavičke, jazde 
po osmičke.
Vedomosti si preverili v poznávaní časti bicykla, dopravných značiek a pravidiel cestnej premávky.
Čakal na nás aj darček – nové stojany v škole pre bicykle.