ZÁKLADNÁ ŠKOLA CHMINIANSKE JAKUBOVANY

Dňa 21.09.2015 boli žiaci našej základnej školy vyzvaní, aby na dopravu do školy nevyužili tradičné spôsoby dopravy ako autobus, či pohodlné privezenie sa na aute s rodičmi. Nakoľko sú všetci naši žiaci miestni, dostali za úlohu, dopraviť sa na vyučovanie pešo, alebo akýmkoľvek bezmotorovým dopravným prostriedkom. Tí, ktorí prejavili o túto aktivitu aktívny záujem a nevlastnia bezmotorový dopravný prostriedok, dostali zo školy zapožičané kolobežky.
Dňa 22.09.2015 sa žiaci III.B triedy zúčastnili aktivít v rámci kampane „Do školy na bicykli“ na ploche školského dvora Základnej školy v Chminianskych Jakubovanoch. V tomto roku sa na našich aktivitách zúčastnili aj žiaci Materskej školy v Chminianskych Jakubovanoch, pre ktorých sme z pomôcok na dopravnú výchovu pripravili model križovatky. Oni sa na plastových autíčkach bravúrne vžili do roly vodičov v cestnej premávke, ktorí rešpektujú dopravné značenie a svetelnú signalizáciu. Ich starší kamaráti sa zhostili úlohy inštruktorov a na názorných príkladoch im vysvetľovali symboliku dopravných značiek. Žiaci, ktorí na dopravu do školy využili bicykle a kolobežky, informovali ostatných o svojich pocitoch z takéhoto druhu dopravy. Deti spolu s pedagógmi zo ZŠ a MŠ spolu diskutovali o výhodách dopravy do školy bezmotorovými prostriedkami, pričom vyzdvihli predovšetkým ochranu životného prostredia a šetrenie prírodných zdrojov.
Žiaci skonštatovali, že frekvencia premávky v obci sa neustále zvyšuje a znalosť cestných predpisov je nevyhnutná nie len pre vodičov, ale aj pre chodcov v každom veku. Privítali by výstavbu cyklistických chodníkov medzi obcami, ktoré by eliminovali nebezpečenstvo ohrozenia cyklistov motorovými vozidlami na úzkych cestách.