ZÁKLADNÁ ŠKOLA CHMINIANSKE JAKUBOVANY

"Do školy na bicykli 2016"

Dňa 21.09.2015 boli žiaci našej základnej školy vyzvaní, aby na dopravu do školy nevyužili tradičné spôsoby dopravy ako autobus, či pohodlné privezenie sa na aute s rodičmi. Nakoľko sú všetci naši žiaci miestni, dostali za úlohu, dopraviť sa na vyučovanie pešo, alebo akýmkoľvek bezmotorovým dopravným prostriedkom. Tí, ktorí prejavili o túto aktivitu aktívny záujem a nevlastnia bezmotorový dopravný prostriedok, dostali zo školy zapožičané kolobežky.
Dňa 22.09.2015 sa žiaci III.B triedy zúčastnili aktivít v rámci kampane „Do školy na bicykli“ na ploche školského dvora Základnej školy v Chminianskych Jakubovanoch. V tomto roku sa na našich aktivitách zúčastnili aj žiaci Materskej školy v Chminianskych Jakubovanoch, pre ktorých sme z pomôcok na dopravnú výchovu pripravili model križovatky. Oni sa na plastových autíčkach bravúrne vžili do roly vodičov v cestnej premávke, ktorí rešpektujú dopravné značenie a svetelnú signalizáciu. Ich starší kamaráti sa zhostili úlohy inštruktorov a na názorných príkladoch im vysvetľovali symboliku dopravných značiek. Žiaci, ktorí na dopravu do školy využili bicykle a kolobežky, informovali ostatných o svojich pocitoch z takéhoto druhu dopravy. Deti spolu s pedagógmi zo ZŠ a MŠ spolu diskutovali o výhodách dopravy do školy bezmotorovými prostriedkami, pričom vyzdvihli predovšetkým ochranu životného prostredia a šetrenie prírodných zdrojov.
Žiaci skonštatovali, že frekvencia premávky v obci sa neustále zvyšuje a znalosť cestných predpisov je nevyhnutná nie len pre vodičov, ale aj pre chodcov v každom veku. Privítali by výstavbu cyklistických chodníkov medzi obcami, ktoré by eliminovali nebezpečenstvo ohrozenia cyklistov motorovými vozidlami na úzkych cestách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *