ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČAŇA, PIONIERSKA 33

V ZŠ Čaňa, Pionierska 33, sa do kampane okrem osemnástich pedagogických a nepedagogických zamestnancov zapojilo v prvom týždni 221 žiakov. V druhom týždni počet vzrástol až na 234 žiakov. Dňa 28.9. sa na v škole konala cyklistická túra v rámci aktivity v oblasti podpory udržateľnej mobility. V príjemnom jesennom popoludní sa na štart popri riaditeľke školy, učiteľoch a rodičoch postavilo aj 41 malých i veľkých cyklistov z rôznych ročníkov. Všetci úspešne absolvovali súťaže na bicykloch , ale aj 10 km dlhú trasu, kde si mohli preveriť v reálnej premávke svoje poznatky z dopravnej výchovy a svoju zručnosť v jazde na bicykli.