ZÁKLADNÁ ŠKOLA A. SLÁDKOVIČA

V rámci kampane sme na ZŠ A. Sládkoviča Sliač spravili 3 aktivity na 2. stupni /plagáty, bicyklom do školy a dopravná výchova/ Žiaci 2. stupňa nakreslili plagáty /fotky 1,2 3,4/, ktoré mali motivovať šoféra, aby nechal voľný dostatočný priestor pre cyklistov. Druhú aktivitu tejto kampane nám pomohol zrealizovať aj sponzorský dar rodiča žiakov našej školy. Pán Juraj Zemko nám venoval osem stojanov na štyridsať bicyklov. Touto cestou mu srdečne ďakujeme a vážime si tento sponzorský dar, ktorý potešil žiakov a umožnil im prichádzať do školy na bicykli od 19. do 30 septembra 2016 /432 žiakov/ Tretia aktivita : Rámci dopravnej výchovy sme zorganizovali na našej škole prednášky s besedou pre žiakov 5. a 6. ročníka na tému: Bezpečnosť cyklistov.Prednášky uskutočnil inšpektor Jozef Michalík z MsP zo Zvolena. Zaujímavo podané informácie prehĺbili vedomosti žiakov a veríme, že prispejú k bezpečnejšiemu a rozumnejšiemu správaniu sa detí v cestnej premávke.