ZADÁVANIE DOCHÁDZKY A SÚŤAŽNÝCH AKTIVÍT : 13. – 31. máj 2019

Vyberte si názov školy*:

E-mail školy*

Ak Vaši žiaci pravidelné dochádzali do školy na bicykli, kolobežke, skateboarde, korčuliach či prípadne inom nemotorovom dopravnom prostriedku v termíne 13. - 31. máj 2019 prosíme, zadajte konečný stav dochádzky.

Zadajte konečný počet žiakov zapojených do kampane "Do školy na bicykli" v termíne 13. - 31. máj 2019:

Zadajte konečný počet jázd žiakov zapojených do kampane "Do školy na bicykli" v termíne 13. - 31. máj 2019:

Odhadovaný počet kilometrov najazdených žiakmi zapojených do kampane "Do školy na bicykli" v termíne 13. - 31. máj 2019:

POMÔCKA "POČET ŽIAKOV ZAPOJENÝCH DO KAMPANE":

1. deň kampane (13.5.2019) prišlo do školy na bicykli: 20 žiakov
2. deň kampane (14.5.2019) prišlo do školy na bicykli: 24 žiakov
(z toho 20, ktorí prišli 13.5.2019 a 4 nový žiaci)
3. deň kampane (15.5.2019) prišlo do školy na bicykli: 12 žiakov
(z toho 6, ktorí prišli 13.5.2019, 24.5.2018 a 6 nový žiaci)
...
Konečný počet žiakov zapojených do kampane: 30

POMÔCKA "POČET JÁZD ŽIAKOV ZAPOJENÝCH DO KAMPANE":
1. deň kampane (13.5.2019) prišlo do školy na bicykli: 20 žiakov
2. deň kampane (14.5.2019) prišlo do školy na bicykli: 24 žiakov
3. deň kampane (15.5.2019) prišlo do školy na bicykli: 15 žiakov
...
Konečný počet jázd žiakov zapojených do kampane: 59

Ak Vaša škola vykonala súťažnú aktivitu "happening" v spolupráci s obcou v termíne 13. - 31. máj 2019 prosíme, priložte stručný opis aktivity a fotodokumentáciu, prípadne odkaz/link na video.

Text k súťažnej aktivite :

Fotodokumentácia :
(limit: 2MB)

Fotka 1:

Fotka 2:

Fotka 3:

Fotka 4: