V ZŠ CHMINIANSKE JAKUBOVANY SI VYSKÚŠALI JAZDU DO ŠKOLY NA KOLOBEŽKÁCH

V ZŠ Chminianske Jakubovany boli žiakom zapožičané školské kolobežky, aby si mohli vyskúšať cestu do školy na nich. Ďalší deň prebehli viaceré aktivity v rámci kampane „Do školy na bicykli“ na ploche Obecného úradu. Štyria žiaci, ktorí na dopravu do školy využili zapožičané kolobežky, informovali ostatných o svojich pocitoch z takéhoto druhu dopravy. Všetci žiaci diskutovali o výhodách dopravy do školy bezmotorovými prostriedkami, pričom vyzdvihli predovšetkým ochranu životného prostredia a šetrenie prírodných zdrojov.

Ďalej sa žiaci zúčastnili pozorovania frekvencie dopravy v obci za stanovený časový úsek, súťažili v poznávaní dopravných značiek a pretekali na kolobežkách. Žiaci konštatovali, že nový uzavretý školský dvor je vhodný na bezpečné parkovanie ich bezmotorových dopravných prostriedkov počas vyučovania.