V ZÁKLADNEJ ŠKOLE STANKOVANY JE BICYKEL BEŽNÝM DOPRAVNÝM PROSTRIEDKOM

ZŠ Stankovany sa zapojila do kampane „Do školy na bicykli“, napriek tomu, že pre žiakov ako aj učiteľov je bicykel bežným dopravným prostriedkom odjakživa. Podporou tohto zdravého spôsobu dopravy je potrebné začať predovšetkým u detí a mládeže.

Hlavným cieľom kampane bol predovšetkým rozvoj bezpečnejšej dopravnej cykloinfraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, predovšetkým detí, ale v neposlednej rade aj zvýšenie rozsahu a kvality dopravnej výchovy detí, ako aj podpory rozvoja výstavby a prevádzkovania detských dopravných ihrísk. Aj preto, že žiaci ZŠ Stankovany zväčša dochádzajú do školy pešo alebo na bicykli, sa škola zapojila do kampane na podporu zdravého životného štýlu.