V OBCI HAVAJ SI ŽIACI UROBILI DOPRAVNO-SOCIOLOGICKÝ PRIESKUM

Základná škola Havaj zorganizovala dopravno-sociologický prieskum medzi žiakmi. Žiaci boli vyzvaní, aby sa zamysleli nad svojou cestou do školy. Odkiaľ cestujú, koľko to trvá, akými prostriedkami, s kým, ako sa pri tom cítia, čo vidia po ceste, čo cítia, aké zaujímavé miesta majú po ceste. Získané poznatky spoločne spracovali formou tabuliek a grafov.

Žiaci zistili, že spolužiaci z blízka by jazdili na bicykli, ale chýba im miesto na odloženie bicykla v škole. Tí, čo cestujú z ďalej, si vyberajú radšej cestu autobusom, lebo je to pre nich rýchlejšie a pohodlnejšie. Aj takouto formou sa môže žiakom priblížiť význam nemotorovej dopravy a jej kombinácie s inými druhmi dopravy, napríklad verejnou osobnou.