SPOMIENKY NA #DŠNB2016

V súlade s postupnou implementáciou jednotlivých opatrení vládneho materiálu “Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“ vyhlásilo MDVRR SR v termíne 19. až 30. septembra 2016 prvý ročník celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2016 “. Mohli sa jej zúčastniť žiaci materských, základných a stredných škôl. Aj vďaka video-pozvánke a podpore majstra sveta v cestnej cyklistike Petra Sagana a jeho manželky Katky sa podarilo motivovať 135 škôl a vyše 27 458 žiakov v pravidelnom dochádzaní do školy na bicykli.

Základná škola Veľký Šariš 1. miesto za najatraktívnejšiu aktivitu

Súčasťou kampane boli dve hodnotené kategórie. Prvá pozostávala v dochádzaní žiakov do školy na bicykli za čo boli žiaci odmeňovaní kartou Petra Sagana, ktorú si mohli vymeniť za zlú známku. Táto kategória si našla okamžite vysokú popularitu u žiakov o čom svedči aj vyše 17 696 vydaných kariet v priebehu 10 vyučovacích dní. Víťazom v tejto kategórii sa stala Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana v Komjaticiach s 1 875 vydanými kartami. MDVRR SR odmenilo víťazných žiakov tričkom s motívom nedávno vydanej poštovej známky Petra Sagana, ktorej autorom je Jozef Gertli Danglár.

Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana 1. miesto v dochádzke do školy na bicykli

Druhou súťažnou kategóriou bolo zorganizovanie najzaujímavejšej aktivity pre popularizáciu dochádzania do školy na bicykli. . Do tejto súťažnej kategórie sa zapojilo 35 škôl. Víťazom kategórie sa stala Základná škola vo Veľkom Šariši, ktorá vo verejnom hlasovaní prostredníctvom facebooku nazbierala 351 krát „páči sa mi to“. Za svoju snahu boli žiaci odmenení štyrmi cyklostojanmi pre 24 bicyklov a drobnými cenami pre najaktívnejších žiakov.

Základná škola Broský Mikuláš 2. miesto v dochádzke do školy na bicykli
Základná škola Staškov 3. miesto v dochádzke do školy na bicykli
Základná škola Odorín 2. miesto za najatraktívnejšiu aktivitu
Základná škola s materskou školou Udavské (3. miesto za najatraktívnejšiu aktivitu)

Celkovo ocenilo MDVRR SR v jednotlivých kategóriách 12 základných škôl a vyše 2000 žiakov.

Výsledky kampane „Do školy na bicykli 2016“ poukázali jasnou rečou na potrebu trvalého zvyšovania povedomia o výhodách využívania bicykla v každodennom živote už od školopovinnej mládeže. Záujem detí je zároveň výzvou pre pre postupné budovane kvalitnej a bezpečnej cyklistickej infraštruktúry v okolí škôl a školských zariadení ako aj zvyšovania úrovne detskej dopravnej výchovy.