V OBCI HAVAJ SI ŽIACI UROBILI DOPRAVNO-SOCIOLOGICKÝ PRIESKUM

Základná škola Havaj zorganizovala dopravno-sociologický prieskum medzi žiakmi. Žiaci boli vyzvaní, aby sa zamysleli nad svojou cestou do školy. Odkiaľ cestujú, koľko to trvá, akými prostriedkami, s kým, ako sa pri tom cítia, čo vidia po ceste, čo cítia, aké zaujímavé miesta majú po ceste. Získané poznatky spoločne spracovali formou tabuliek a grafov. Žiaci zistili, […]