ZÁKLADNÁ ŠKOLA VEĽKÝ ŠARIŠ, ŠKOLSKÁ 29

Posledné dva septembrové týždne boli pre našich žiakov zo ZŠ vo Veľkom Šariši trocha iné v tom, akým spôsobom prišli do školy. Ranný automobilový ruch v blízkosti školy vymenil ruch cyklistický. Zaparkované bicykle a kolobežky hovorili o tom, že množstvo žiakov prijalo túto výzvu a do školy prišli na svojich „tátošoch“. Miesta na stojanoch sa […]