ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU UDAVSKÉ

Žiaci ZŠ s MŠ Udavské zavŕšili kampaň Do školy na bicykli piatok 16. júna 2017 sériou rôznych aktivít venovaných cyklistike. Začali sme prednáškou o histórii bicyklov. Venovali sme sa aj zákonu o cestnej premávke, ktorý definuje pravidlá, čím má byť cyklista a jeho bicykel vybavený, ako sa má správne po cestách jazdiť. Zopakovali sme si […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU UDAVSKÉ

Cyklohliadka dobrých skutkov. Cieľom výchovy nie je len doviesť človeka k tomu, aby konal dobré skutky, ale aby v tom nachádzal radosť… (John Ruskin). Týmto mottom sa riadili žiaci i učitelia Základnej školy s materskou školu Udavské pri organizovaní cykloaktivity s názvom Cyklohliadka dobrých skutkov. Projekt Do školy na bicykli nás veľmi oslovil, a preto […]