ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAKOSTOV

Osvojili si zásady bezpečného správania cyklistu a zvládli techniku jazdy. Teoretické vedomosti z oblasti dopravnej výchovy žiaci získavali formou prezentácií na interaktívnej tabuli, pracovných listov aj počas vyučovacích predmetov prírodovedy a prvouky. V rámci ŠKD si vyrobili dopravné značky, ktoré použili opäť pri pesničke “Na ceste” od Mira Jaroša, kreslili si svoj bicykel, hrali rôzne […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAKOSTOV

Základná škola v Pakostove sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojila do kampane „Do školy na bicykli“. Žiaci počas dvoch týždňov s veľkým záujmom dochádzali do školy na bicykli. Osvojili si zásady bezpečného správania cyklistu a zvládli techniku jazdy. Teoretické vedomosti z oblasti dopravnej výchovy žiaci získavali formou prezentácií na interaktívnej tabuli, pracovných listov […]