ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAKOSTOV

"Do školy na bicykli 2017"

Osvojili si zásady bezpečného správania cyklistu a zvládli techniku jazdy. Teoretické vedomosti z oblasti dopravnej výchovy žiaci získavali formou prezentácií na interaktívnej tabuli, pracovných listov aj počas vyučovacích predmetov prírodovedy a prvouky. V rámci ŠKD si vyrobili dopravné značky, ktoré použili opäť pri pesničke “Na ceste” od Mira Jaroša, kreslili si svoj bicykel, hrali rôzne…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAKOSTOV

"Do školy na bicykli 2016"

Základná škola v Pakostove sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojila do kampane „Do školy na bicykli“. Žiaci počas dvoch týždňov s veľkým záujmom dochádzali do školy na bicykli. Osvojili si zásady bezpečného správania cyklistu a zvládli techniku jazdy. Teoretické vedomosti z oblasti dopravnej výchovy žiaci získavali formou prezentácií na interaktívnej tabuli, pracovných listov…