ZÁKLADNÁ ŠKOLA LIPTOVSKÁ OSADA

"Do školy na bicykli 2017"

V jarných a letných mesiacoch žiaci 3.oddelenia školského klubu sa takmer každú stredu zúčastňujú cyklotúry. Využívajú cyklotrasu Cyklo Korytničky, a to konkrétne úseky Liptovská Osada – Patočiny, Liptovská Osada – Podsuchá a ďalšie okolité trasy v horských dolinách. Cyklotúry sú väčšinou spojené aj s pozorovaním prírody, fauny a flóry, ktorá sa nachádza v okolí Liptovskej…