ZÁKLADNÁ ŠKOLA CHMINIANSKE JAKUBOVANY

Dňa 21.09.2015 boli žiaci našej základnej školy vyzvaní, aby na dopravu do školy nevyužili tradičné spôsoby dopravy ako autobus, či pohodlné privezenie sa na aute s rodičmi. Nakoľko sú všetci naši žiaci miestni, dostali za úlohu, dopraviť sa na vyučovanie pešo, alebo akýmkoľvek bezmotorovým dopravným prostriedkom. Tí, ktorí prejavili o túto aktivitu aktívny záujem a […]

V ZŠ CHMINIANSKE JAKUBOVANY SI VYSKÚŠALI JAZDU DO ŠKOLY NA KOLOBEŽKÁCH

V ZŠ Chminianske Jakubovany boli žiakom zapožičané školské kolobežky, aby si mohli vyskúšať cestu do školy na nich. Ďalší deň prebehli viaceré aktivity v rámci kampane „Do školy na bicykli“ na ploche Obecného úradu. Štyria žiaci, ktorí na dopravu do školy využili zapožičané kolobežky, informovali ostatných o svojich pocitoch z takéhoto druhu dopravy. Všetci žiaci […]