ZÁKLADNÁ ŠKOLA CHMINIANSKE JAKUBOVANY

"Do školy na bicykli 2016"

Dňa 21.09.2015 boli žiaci našej základnej školy vyzvaní, aby na dopravu do školy nevyužili tradičné spôsoby dopravy ako autobus, či pohodlné privezenie sa na aute s rodičmi. Nakoľko sú všetci naši žiaci miestni, dostali za úlohu, dopraviť sa na vyučovanie pešo, alebo akýmkoľvek bezmotorovým dopravným prostriedkom. Tí, ktorí prejavili o túto aktivitu aktívny záujem a…

V ZŠ CHMINIANSKE JAKUBOVANY SI VYSKÚŠALI JAZDU DO ŠKOLY NA KOLOBEŽKÁCH

"Do školy na bicykli 2015"

V ZŠ Chminianske Jakubovany boli žiakom zapožičané školské kolobežky, aby si mohli vyskúšať cestu do školy na nich. Ďalší deň prebehli viaceré aktivity v rámci kampane „Do školy na bicykli“ na ploche Obecného úradu. Štyria žiaci, ktorí na dopravu do školy využili zapožičané kolobežky, informovali ostatných o svojich pocitoch z takéhoto druhu dopravy. Všetci žiaci…