ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K BICYKLOM

Školy sa do kampane môžu zapojiť registráciou pomocou stránky www.doskolynabicykli.eu. Registrácia je otvorená až do 20. mája. Školy súťažia v samotnom zapojení čo najväčšieho počtu žiakov, ktorí prídu do školy na bicykli, ale tiež v aktivitách, ktoré zrealizujú počas súťažného týždňa. Hlasovanie prebehne na sociálnych sieťach. Školy budú odmenené počas vyhodnotenia kampane, ktoré je naplánované na druhú polovicu júna. Súťažia o stojany na bicykle a zámky.

Dochádzanie do školy je neodmysliteľným denným rituálom pre všetkých žiakov a študentov. Je to však aj príležitosť na nadviazanie vzťahov, získanie zodpovednosti za svoje správanie a tiež možnosť prvej rannej pohybovej aktivity detí. Cesta do školy môže byť priestorom na zoznámenia s kamarátmi či okolím svojho bydliska. Mnohé školy však čelia v čase ranného dochádzania žiakov na vyučovanie dopravným zápcham, ktoré spôsobujú rodičia detí dovážaných na vyučovanie osobným automobilom. Dopravné správanie žiakov sa mení a rozhodne nie v prospech ich zdravia a ekológie. Kampaň DO ŠKOLY NA BICYKLI, ktorú vyhlasuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu má za cieľ podporiť práve prirodzenú mobilitu detí, zdravý pohyb spojený s dochádzaním do školy. Žiaci a učitelia tak môžu urobiť niečo pre svoje zdravie, deti majú šancu lepšie spoznať svoje okolie a nadviazať nové priateľstvá. Vozenie detí autom do školy potláča tieto prirodzené možnosti detí, ktoré boli v minulosti bežnou súčasťou detstva a školskej dochádzky.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje kampaň, ktorej cieľom je podpora zdravého a ekologického dochádzania žiakov a učiteľov do škôl. Ocenenie má možnosť získať škola, ktorá podporuje trvalými opatreniami bezpečnosť a infraštruktúru pre deti jazdiace do školy na bicykli, spolupracuje s obcou na upokojovaní motorovej dopravy v okolí školy a vedie deti k zodpovednej a ekologickej mobilite.

 

➧ 4 KROKY K OCENENIU ŠKOLY PODPORUJÚCEJ DOBRÚ MOBILITU SVOJICH ŽIAKOV A UČITEĽOV

 

 

➀ BEZPEČNÉ A DOSTUPNÉ STOJANY PRE BICYKLE A KOLOBEŽKY
Škola vytvára základné podmienky pre bezpečné odloženie bicykla v podobe (krytých) stojanov s možnosťou bezpečného uzamknutia rámu bicykla.

➁ BEZPEČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V OKOLÍ ŠKOLY
Obec vníma dôležitosť bezpečnosti pohybu detí v okolí školy. Rýchlosť motorových vozidiel je znížená na 30 km/h, žiaci môžu využívať bezpečné podfarbené prechody pre chodcov a dostatočne široké chodníky.

➂ DOPRAVNÁ VÝCHOVA AKO MOŽNOSŤ SPOZNAŤ DOPRAVU V OKOLÍ ŠKOLY
Žiaci sa oboznámili a boli im kompetentnou osobou (dopravný policajt, obecná polícia, pedagóg) vysvetlené základné pravidlá cestnej premávky, vyskúšali si ako prechádzať cez dopravne zložité body v rámci ich cesty do školy. Taktiež boli oboznámení s výhodami využívania reflexných a ochranných prvkov, zásadami a technikou jazdy na bicykli ideálne formou praktických jázd po okolí školy s cieľom oboznámenia sa s dopravnou situáciou.

➃ AKTÍVNA VÝCHOVA K UDRŽATEĽNEJ, ZDRAVIU PROSPEŠNEJ MOBILITE
Škola žiakov podporuje v dochádzaní na vyučovanie formou chôdze alebo na bicykli. Nevytvára im bariéry v podobe obmedzení, komunikuje s obcou a hľadá riešenia podporujúce takéto správanie a to najmä podporou vytvorenia bezpečnej infraštruktúry. Komunikácia s rodičmi sa zameriava na edukáciu rodičov v oblasti negatív týkajúcich sa vozenia detí do školy motorovými vozidlami.

 

➧ CIEĽ KAMPANE

Kampaň je zameraná na podporu dochádzania žiakov a učiteľov do škôl pomocou pešej alebo cyklistickej dopravy. Cieľom je identifikácia a úpravy kľúčových prvkov infraštruktúry, zabezpečenie čo najvyššej miery bezpečnosti a komfortu detí, ktoré dochádzajú spôsobom, ktorý je udržateľný, nevytvára vysoké nároky na obecný rozpočet a je tiež zdraviu prospešný. Zároveň cestou edukácie žiakov a rodičov vytvoriť pozitívny vzťah k prirodzenej mobilite, ako jedného zo základných pilierov zdravého životného štýlu