SKOK DO VÝŠKY NA BICYKLI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE NOVÁKY

Základná škola Nováky sa zapojila do nultého ročníka Do školy na bicykli uskutočnením rôznorodých aktivít. Na prekážkovej dráhe si žiaci vyskúšali svoje zručnosti pri ovládaní bicykla a mohli súťažiť aj v naozaj netradičnej disciplíne – preskoku latky bicyklom, kde sa víťazovi podarilo preskočiť úctyhodnú výšku 90 cm.

Celý týždeň jazdilo do školy na bicykli 5 zamestnancov a 48 žiakov na bicykli a kolobežke, ostatní žiaci a zamestnanci chodili pešo. V rámci technickej výchovy žiaci zostavovali križovatky na magnetickej tabuli a zároveň ich riešili. Počas hodín výtvarnej výchovy sa venovali kresleniu a maľovaniu dopravných situácií. Žiaci 5-tého ročníka sledovali počas tridsiatich minút cestnú premávku a v rámci dopravnej výchovy učitelia pomocou internetu vysvetľovali žiakom dopravné križovatky a dopravné značky. Do areálu školy bol pridaný aj ďalší stojan pre bicykle.