PETER SAGAN POZÝVA ŽIAKOV DO ŠKOLY NA BICYKLI

Prostredníctvom video-poznávnky pozýva Peter Sagan, trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike všetkých žiakov Do školy na bicykli. Ako sám uvádza je lepšie ísť na bicykli ako sedieť v sedačke auta a čakať v kolóne na ceste. Súčasťou súťažnej aktivity dochádzania do školy na bicykli je aj Zelená karta Petra Sagana, ktorú si budú môcť žiaci vymeniť za zlú známku.

Vyhodnocovať sa bude súťažná kategória na národnej úrovni. Škola, kde bolo počas trvania kampane rozdaných najviac Zelených kariet Petra Sagana:

  • kartu odovzdá triedny učiteľ žiakovi, ktorý príde v ten deň do školy na bicykli;
  • karta slúži na odmietnutie známky z ľubovoľného predmetu;
  • každý žiak môže mať súčasne len jednu kartu;
  • po použití karty má žiak ďalší deň novú možnosť na jej získanie;
  • ak škola neurčí inak, kartu je možné použiť len počas trvania kampane.

Ponúkame vám návrh karty Petra Sagana, ktorú si budú môcť žiaci vymeniť za zlú známku. 

sagan_NL_final

STIAHNUŤ KARTU PETRA SAGANA

Ako tlačiť kartu Petra Sagana?

ODPORÚČANIE: Návrh tlačiť na tvrdší papier 150-180g (tzv. výkres). Na zadnej strane karty uviesť odtlačok pečiatky školy a podpis riaditeľa školy alebo školského koordinátora. Papier môže byť aj farebný, ideálne zelenej farby.