ZÁKLADNÁ ŠKOLA ODORÍN

"Do školy na bicykli 2016"

BICYKLOVAČKA Takto náš dvojtýždeň plný aktivít a príchodov do školy na bicykli nazvala naša malá prváčka. Naozaj to bola veľká bicyklovačka, ktorá vyvrcholila znalosťami s riadením bicykla na určenej trase a besedou s pánom policajtom. Ten nám porozprával o všetkom, čo správny cyklista má vedieť. Mali sme to najkrajšie publikum…škôlkárov, ktorí nás vo všetkom povzbudzovali….

ZÁKLADNÁ ŠKOLA NIŽNÝ HRUŠOV

"Do školy na bicykli 2016"

Žiaci našej školy jazdili do školy na bicykli počas oboch týždňov kampane a aj takto sa zapojili do súťaže o najšikovnejšieho cyklistu. V prvý deň si každý vyrobil „Preukaz cyklistu“, do ktorého sme zapísali získané body za: 1. príchod do školy na bicykli alebo na kolobežke a to aj za rodiča, ktorý ho do školy…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SVINNÁ

"Do školy na bicykli 2016"

Počas trvania projektu sme pre žiakov, ktorí prišli do školy na bicykli aj s prilbou, pripravili rôzne súťaže: štafeta, súťaž o najpomalšiu jazdu a slalom. Víťazi získali kartu Petra Sagana a sladkú odmenu. Súťažilo sa v troch kategóriách-žiaci 8 a 9 ročníka, 4 a 5 ročníka a 6-7 ročníka. Súťažilo sa na školskom dvore a…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠAŠTÍN-STRÁŽE, ŠTÚROVA 1115

"Do školy na bicykli 2016"

Reťaz z bicyklov na školskom dvore Druhá polovica septembra bola pre žiakov Základnej školy v Šaštíne- Srážach zaujímavá nielen výnimočne pekným počasím, ale aj zaujímavou akciou. V tomto období sme sa zapojili do celonárodnej kampane Do školy na bicykli, ktorú sme odštartovali pätnásť kilometrov dlhým výletom na bicykloch. Počas dvoch týždňov sa do kampane aktívne…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU RASTISLAVICE

"Do školy na bicykli 2016"

Uplynulé dva týždne v Základnej škole s materskou školou v Rastislaviciach sa niesli v duchu súťaže „Do školy na bicykli“. Zo všetkých aktivít, ktoré sme v tomto týždni uskutočnili sa deťom najviac páčila „Jazda zručnosti“. Deti s veľkou ochotou a usilovnosťou kontrolovali technický stav bicyklov a odstraňovali drobné závady, ktoré počas kontroly zistili. S ešte…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VÝČAPY – OPATOVCE

"Do školy na bicykli 2016"

Jazda zručnosti na bicykli. V piatok 30. septembra 2016 si žiaci 5. až 9. ročníka Základnej školy vo Výčapoch – Opatovciach mohli preveriť svoje cyklistické zručnosti na asfaltovom ihrisku v našej obci. 23 žiakov si najskôr preverilo teoretické poznatky o jazde bicyklom a ako udržiavať bicykel v dobrom technickom stave. Potom žiaci museli na bicykloch…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HRONSKÝ BEŇADIK, POD KLÁŠTOROM 158

"Do školy na bicykli 2016"

Tento školský rok sme sa zamerali v MŠ na bezpečnosť pri jazde na bicykli i dopravné značenie. V ZŠ sme sa sústredili na poznanie dopravných značiek a jazdu zručnosti. Prekážkovú dráhu tvorili disciplíny: Jazda medzi kužeľmi, jazda cez lavičku, prenášanie loptičky a hod na cieľ, prenášanie kotúča a hod na kužeľ, jazda po dráhe z…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA TLMAČE, ŠKOLSKÁ 9

"Do školy na bicykli 2016"

V školskom roku 2016/2017 v predmete Dopravná výchova sme sa aj my, žiaci II. ročníka zapojili do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“ v počte 34, spolu s našimi pani učiteľkami. V prvý deň nám naše pani učiteľky po príchode do školy na bicykli pripravili jazdy zručnosti na školskom dvore, ktorého súčasťou je dopravné ihrisko….

ZÁKLADNÁ ŠKOLA A. SLÁDKOVIČA

"Do školy na bicykli 2016"

V rámci kampane sme na ZŠ A. Sládkoviča Sliač spravili 3 aktivity na 2. stupni /plagáty, bicyklom do školy a dopravná výchova/ Žiaci 2. stupňa nakreslili plagáty /fotky 1,2 3,4/, ktoré mali motivovať šoféra, aby nechal voľný dostatočný priestor pre cyklistov. Druhú aktivitu tejto kampane nám pomohol zrealizovať aj sponzorský dar rodiča žiakov našej školy….

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ONDREJA CABANA

"Do školy na bicykli 2016"

Komjatice na kolesách. Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana sa zapojila do kampane „Do školy na bicykli“. Žiaci si pravidelne značili ako chodili do školy počas 2 týždňov. Snažili sa chodiť inak ako autom, aby neznečisťovali životné prostredie a ešte urobili aj niečo pre svoje zdravie. Dôležité je hýbať sa na čerstvom vzduchu, veď…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU UDAVSKÉ

"Do školy na bicykli 2016"

Cyklohliadka dobrých skutkov. Cieľom výchovy nie je len doviesť človeka k tomu, aby konal dobré skutky, ale aby v tom nachádzal radosť… (John Ruskin). Týmto mottom sa riadili žiaci i učitelia Základnej školy s materskou školu Udavské pri organizovaní cykloaktivity s názvom Cyklohliadka dobrých skutkov. Projekt Do školy na bicykli nás veľmi oslovil, a preto…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA EDUARDA SCHREIBERA

"Do školy na bicykli 2016"

V dňoch 19. – 30.9. 2016 sme sa zapojili do celonárodnej kampane Do školy na bicykli. Počas týchto dvoch týždňov prebiehali na našej škole nasledovné aktivity: pondelok 19.9.: boli žiaci oboznámení s kampaňou prostredníctvom školského rozhlasu, nástenkou, internetovou stránkou školy, žiačky žiackeho parlamentu začali v tento deň s rozdávaním zelených kariet Petra Sagana a v…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA BORSKÝ MIKULÁŠ, ZÁHORÁCKA 919

"Do školy na bicykli 2016"

My, v Základnej škole Borský Mikuláš sme sa s veľkou radosťou zapojili do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“, pretože bicykel je neodmysliteľným dopravným prostriedkom našich žiakov i učiteľov školy v našej dedine. Vyzvali sme všetkých žiakov i zamestnancov našej školy, aby počas dní 19.-30.9.2016 chodili do školy na bicykli. Samozrejme, aby sme povzbudili žiakov…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAKOSTOV

"Do školy na bicykli 2016"

Základná škola v Pakostove sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojila do kampane „Do školy na bicykli“. Žiaci počas dvoch týždňov s veľkým záujmom dochádzali do školy na bicykli. Osvojili si zásady bezpečného správania cyklistu a zvládli techniku jazdy. Teoretické vedomosti z oblasti dopravnej výchovy žiaci získavali formou prezentácií na interaktívnej tabuli, pracovných listov…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA RADOŠOVCE

"Do školy na bicykli 2016"

Do školy na bicykli sme úspešne jazdili, vietor, dážď, chlad ani hlavná cesta nám v tom nezabránili. Pretože odmena pre nás bola vykúpením, vďaka karte Petra Sagana sme sa zachránili pred skúšaním. Samozrejme, sme nezabudli na bezpečnosť a dopravnú výchovu, vždy sme poctivo nosili prilbu a reflexnú výbavu. Či sme vytiahli bicykel alebo kolobežku, vždy…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM – ALAPISKOLA VEĽKÁ NAD IPĽOM

"Do školy na bicykli 2016"

ZŠ – Alapiskola Veľká nad Ipľom zorganizovala v rámci kampane “ Do školy na bicykli“ rôzne aktivity. V týždni od 19.9.2016-do 23.9.2016 sme na 1.stupni ZŠ plnili úlohy kampane. Ďalší týždeň, dňa 28.9.2016 sme zorganizovali „Deň mobility“. Žiaci boli rozdelení do 3 skupín. V 1.skupine žiaci pod vedením u.Širgelovej nakreslili plagát, ktorý upozorňuje šoféra, aby…