O PROJEKTE

Z HISTÓRIE: Pilotný, takzvaný nultý ročník kampane Do školy na bicykli bol vyhlásený národným cyklokoordinátorom pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v týždni od 21. do 25. septembra 2015. Kampaň mala za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie.

Prví ročník kampane Do školy na bicykli 2016 sa uskutočnil od 19. do 30. septembra. Kampaň bola vyhlásená národným cyklokoordinátorom pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Kampaň podporuje majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan a Slovenská pošta.
o-projekte

HLAVNÉ CIELE KAMPANE:

1. Priniesť radosť z cesty do školy.
2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a študentov.
3. Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo.
4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.

Do kampane sa školy môžu zapojiť vyplnením registračného formulára, ktorý využijeme pri presadzovaní väčšej podpory cyklistickej doprave ako aj pri príprave ďalšieho ročníka kampane. V priebehu kampane školy majú možnosť dobrovoľne vyplniť dotazník. Z 2. ročníka DŠNB podľa výsledkov zapojených škôl z možných 30992 sa do celonárodnej kampane zapojilo 6439, ktorí vykonali 21602 jázd a najazdili približne 50780 kilometrov za päť pracovných dní. Percentuálny priemer je 22,78% čo oproti celoslovenskému priemeru, ktorý nedosahuje ani 2 % tak ide naozaj o vysoké číslo. Určite treba zohľadniť, že do kampane sa zapojili prevažne menšie mestá a obce, kde nedostatok cyklistickej infraštruktúry môže kompenzovať napríklad aj nízka intenzita cestnej premávky. Avšak záujem o túto formu dopravy je obrovský vo všetkých slovenských mestách.

o-projekte-1

Z prieskumu vyplynuli problémy, ktoré školy považujú za základné prekážky väčšej cyklo-mobility žiakov a zamestnancov škôl ako sú najmä chýbajúce bezpečné cyklotrasy a z toho prameniaci strach rodičov o deti, ale aj hlavne chýbajúce cyklostojany v školách. Situácia v slovenských mestách a obciach nie je ideálna a k vyspelým bicyklujúcim krajinám ako Holandsko, Dánsko či aspoň susedné Rakúsko sa priblížime len vytrvalou podporou rozvoja cyklistickej dopravy. Osveta a kampane tohto typu výrazne pomáhajú angažovať mladú generáciu, ktorej nebude ľahostajné to, ako vyzerajú naše mestá, verejné priestory a životné prostredie.