O CELONÁRODNEJ KAMPANI DO ŠKOLY NA BICYKLI

Z HISTÓRIE: Nultý ročník kampane Do školy na bicykli bol vyhlásený národným cyklokoordinátorom pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v týždni od 21. – 25. septembra 2015. Prví ročník kampane Do školy na bicykli 2016 sa uskutočnil od 19. do 30. septembra. Kampaň bola vyhlásená národným cyklokoordinátorom pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Kampaň podporuje majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan a Slovenská pošta.

HLAVNÉ CIELE KAMPANE:

1. Priniesť radosť z cesty do školy.
2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a študentov.
3. Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo.
4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.

Do kampane sa školy môžu zapojiť vyplnením registračného formulára, ktorý využijeme pri presadzovaní väčšej podpory cyklistickej doprave ako aj pri príprave ďalšieho ročníka kampane. V priebehu kampane školy majú možnosť dobrovoľne vyplniť dotazník. Z 2. ročníka DŠNB podľa výsledkov zapojených škôl z možných 30992 sa do celonárodnej kampane zapojilo 6439, ktorí vykonali 21602 jázd a najazdili približne 50780 kilometrov za päť pracovných dní. Percentuálny priemer je 22,78% čo oproti celoslovenskému priemeru, ktorý nedosahuje ani 2 % tak ide naozaj o vysoké číslo. Určite treba zohľadniť, že do kampane sa zapojili prevažne menšie mestá a obce, kde nedostatok cyklistickej infraštruktúry môže kompenzovať napríklad aj nízka intenzita cestnej premávky. Avšak záujem o túto formu dopravy je obrovský vo všetkých slovenských mestách.

o-projekte-1

Z prieskumu vyplynuli problémy, ktoré školy považujú za základné prekážky väčšej cyklo-mobility žiakov a zamestnancov škôl ako sú najmä chýbajúce bezpečné cyklotrasy a z toho prameniaci strach rodičov o deti, ale aj hlavne chýbajúce cyklostojany v školách. Situácia v slovenských mestách a obciach nie je ideálna a k vyspelým bicyklujúcim krajinám ako Holandsko, Dánsko či aspoň susedné Rakúsko sa priblížime len vytrvalou podporou rozvoja cyklistickej dopravy. Osveta a kampane tohto typu výrazne pomáhajú angažovať mladú generáciu, ktorej nebude ľahostajné to, ako vyzerajú naše mestá, verejné priestory a životné prostredie.

► VÝSLEDKY CELONÁRODNEJ KAMPANE DŠNB 2016
► VÝSLEDKY CELONÁRODNEJ KAMPANE DŠNB 2017