MATERSKÁ ŠKOLA IMEĽ

V materskej škole Imeľ deti kreslili a maľovali svoje bicykle, na ktorých ráno prišli do MŠ. Menšie deti prišli na trojkolkách či kolobežkách. Na školskom dvore bolo pre deti pripravená jazdu zručnosti.

Staršie deti, predškoláci, sa presunuli do parku, kde sa nachádza cyklochodník. Tam si deti mali možnosť precvičiť a zopakovať bezpečnú jazdu na bicykli.

Nakoľko základná škola s materskou školou má záujem na podpore zdravia, orientuje sa na zásady správnej výživy s cieľom zabezpečiť deťom zdravý vývin, duševnú pohodu a zdravie bol pre to priestor formou rôznych športových činností so zacielením pre zlepšenie vzťahu k športu  zapojiť sa do kampane „do školy na bicykli“.