DOTAZNÍK – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pridajte sa k už vyše sto školám, ktoré sa vyplnili tento dotazník. Odpovede z dotazníka použijeme pri príprave ďalšieho ročníka kampane DŠNB. Spätná väzba je pre nás mimoriadne dôležitá a budeme z nej vychádzať aj pri ďalších snahách o podporu zdravej formy dochádzania detí a mládeže do školy.

Ciele kampane:

1. Priniesť radosť z cesty do školy.
2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a študentov.
3. Povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli alebo inom udržateľonom spôsobe dopravy.
4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.
6. Zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke  alebo inom udržateľonom spôsobe dopravy.
7. Zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov (aj učiteľov) – bezpečné stojany, sprchy a podobne.

a mnohé ďalšie…

Vaše meno / názov školy

Váš e-mail

Má Vaša škola záujem zapojiť sa do kampane Do školy na bicykli?
ÁNONIE

Prosíme, uveďte dôvod Vášho rozhodnutia:
Prečo áno?

Prečo nie?

Zorganizuje Vaša škola podujatie v rámci týždňa „Do školy na bicykli“?
(príklady navrhovaných podujatí a aktivít nájdete v sekcii "Odporúčané aktivity pre školy")
ÁNONIE

Ak áno, aké aktivity plánujete?
(príklady z prílohy slúžia len pre inšpiráciu, privítame Vaše vlastné nápady vychádzajúce z Vašej každodennej praxe)

Zodpovedaním nasledujúcich otázok nám pomôžete v snahe o vyššiu podporu bezpečnosti a zdravia detí a mládeže.

Organizovali ste už v minulosti podujatie zamerané na podporu zdravého spôsobu dochádzania žiakov do školy? Ak áno, aké?
ÁNONIE

Bolo to podujatie zamerané na

Podľa Vášho odhadu, koľko Vašich žiakov/študentov dochádza do školy na bicykli?

Koľko zamestnancov?

Aké najvýznamnejšie bariéry odrádzajú Vašich žiakov a študentov od dochádzania do školy na bicykli?
Hustá premávka v okolí školyChýbajúce cyklistické trasy v okolí školyNedostatočné možnosti parkovania bicyklov v školeRodičia majú obavu o bezpečnosť detíRodičia vozia deti do školy na auteIné dôvody

Ďakujeme za Váš čas a ochotu vyplniť tento dotazník. O priebehu a výsledkoch kampane Vás budeme priebežne informovať. V prípade ďalších otázok či námetov, ktoré ste nemali možnosť uviesť v dotazníku, nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@doskolynabicykli.eu.