DOPRAVNÁ VÝCHOVA V ZŠ S MŠ ŠTEFANA ĎUROVČÍKA PALÍN

Formou rozhlasovej relácie informovala škola v prvý deň kampane žiakov o projekte Do školy na bicykli. Na 1. stupni bola pre žiakov pripravená beseda s policajtkou. Úspech mala aj akcia „Cyklo-deň“, kedy do školy na bicykli, kolobežke či korčuliach prišlo 34 žiakov. Zapojilo sa aj 14 rodičov a 7 zamestnancov školy.

Žiaci si osvojili teoretické vedomosti v dopravnej výchove formou prezentácií, pracovných listov a praktických zručností. Na dopravných prostriedkoch na simulovanej križovatke si vyskúšali rôzne situácie, či už v roli chodcov alebo v roli vodičov áut, cyklistov a policajtov. Deti zabavil aj rozprávkový deň o dopravných značkách a správaní sa na cestných komunikáciách i bezpečnosti. Na záver si žiaci spolu s učiteľmi vyhodnotili celý týždeň; na 1. stupni kreslením svojich zážitkov a na 2.stupni formou dotazníka.