CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JURAJA

Teoretické vedomosti v dopravnej výchove formou prezentácií, pracovných listov a praktických zručností si žiaci v 2. B osvojovali na hodinách prvouky a krúžku tak, aby vedeli využívať všetky pozitíva cestnej premávky s jej rizikami i negatívami. Snažili sme sa o to, aby deti vlastnou skúsenosťou zistili, čo je v cestnej premávke a na chodníkoch prirodzené, ohľaduplné, správne, aj s rešpektovaním pravidiel ako chodcov alebo cyklistov, ale aj ako budúcich vodičov motorových vozidiel.
Potom si svoje vedomosti overili na turistickej vychádzke po meste, keď mali pomenovať dopravné značky, dopravné prostriedky, pozorovali jazdu na kruhovom objazde a križovatke so svetelnou signalizáciou. Jazdu po meste na bicykloch sme si ako druháčikovia ešte netrúfli. Na záver sme si vyhodnotili svoje zážitky kreslením reálnych situácií.