CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. DEMETRA

Naším cieľom pri podpore kampane „Do školy na bicykli“ bolo motivovať a ukázať žiakom a ich rodičom, že prísť do školy bicyklom je zábavne, prospešné pre naše zdravie a aj pre životné prostredie. Zároveň sme chceli deti poučiť o pravidlách cestnej premávky a vybavenosti cyklistu.
Naším veľkým prekvapení bolo, že do kampane sa zapojilo 99 % žiakov našej školy. Podporili nás aj rodičia a dokonca aj starí rodičia, ktorí nechali svoje autá odpočívať v garáži . Ani pani učiteľky sa nenechali zahanbiť. Pani riaditeľka do svojho pracoviska merala cestu bicyklom pekných 16 km. Deti s úsmevom ako dar prijímali karty P. Sagana. Poniektorí ich s radosťou hneď využili. Našu kampaň podporili aj policajti z OPZ Jarovnice, pán starosta, ale aj duchovný otec, ktorý športový deň podporil aj na detskej svätej omši.
Jeden deň sme si dopriali bez vyučovania a venovali sme sa cyklo-aktivitám: úlohy na interaktívnej tabuli, čítanie kníh o doprave, maľovanie dopravných značiek, maľovanie dopravného ihriska na školskom dvore, beseda s policajtmi a hlavne jazdy na bicykloch. Tieto vedomosti sme zúročili v miestnom parku, kde sme pre našich žiakov mali pripravené športové aktivity a súťaže na bicykloch. Deti čakali vecné aj sladké odmeny. Na záver tohto dňa sme navštívili pána starostu, vďaka ktorému v našej obci vznikol cyklo-chodník až do najbližšieho mesta Sabinov.
Tieto dni prežité na bicykloch boli nádherné a o tom svedčí aj fakt, že deti na svätej omši ďakovali a modlili sa, aby aj naďalej takto mohli prežívať školský rok…v zdraví, s bicyklami a s kartami Petra Sagana.