V ZŠ S MŠ J. LAJČIAKA V PRIBYLINE DBAJÚ HLAVNE NA BEZPEČNOSŤ

Dňa 25.9.2015 bola na školskom dvore postavená cyklistická dráha pre mladších žiakov, na ktorej si mohli vyskúšať svoje cyklistické zručnosti. Žiaci dostali dôležité informácie k pravidlám cestnej premávky – po ktorej strane cyklisti jazdia, čo majú urobiť, ak chcú zmeniť smer jazdy a hlavne, že nasadnutím na bicykel sa stávajú účastníkmi cestnej premávky. Aj napriek […]

ŽIACI ZŠ NIŽNÝ HRUŠOV ZAŽILI TÝŽDEŇ PLNÝ CYKLO-ZÁŽITKOV

V ZŠ Nižný Hrušov sa téme bicyklovania venovali počas vyučovania ako aj v školskom klube detí. Žiaci vypracovali pracovné listy, súťažili v slalome, pripomenuli si pravidlá správania sa cyklistov na vozovke pomocou prezentácie, menší žiaci skladali puzzle o doprave na interaktívnej tabuli a vyskúšali si aj svoju zručnosť v jazde na bicykli v rámci prekážkovej […]

V ZŠ JEDĽOVÉ KOSTOĽANY VENOVALI CELÝ TÝŽDEŇ JAZDE NA BICYKLI

ZŠ Jedľové Kostoľany usporiadali týždeň Do školy na bicykli, kedy každý deň v týždni pripravili pre žiakov zábavné a súčasné poučné aktivity. V pondelok prišli žiaci ako aj zamestnanci školy na bicykloch a prebehla úvodná inštruktáž o správnom nasadení a upevnení prilby, reflexných prvkoch správneho cyklistu. V priebehu týždňa prebiehali viaceré športové a vedomostné aktivity […]

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE STANKOVANY JE BICYKEL BEŽNÝM DOPRAVNÝM PROSTRIEDKOM

ZŠ Stankovany sa zapojila do kampane „Do školy na bicykli“, napriek tomu, že pre žiakov ako aj učiteľov je bicykel bežným dopravným prostriedkom odjakživa. Podporou tohto zdravého spôsobu dopravy je potrebné začať predovšetkým u detí a mládeže. Hlavným cieľom kampane bol predovšetkým rozvoj bezpečnejšej dopravnej cykloinfraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, predovšetkým detí, ale […]

ŽIACI ZÁKLADNEJ ŠKOLY HAMULIAKOVO SA UČIA A SPOZNÁVAJÚ SVOJE OKOLIE VĎAKA BICYKLU

V ZŠ Hamuliakovo si v rámci týždňa Do školy na bicykli usporiadali cyklistický výlet po okolí, kedy okrem stolárskej dielne navštívili aj miestnu farmu. Deti mohli zblízka vidieť, ako funguje práca stolára a čo všetko obnáša hospodárenie na farme. A natočili o tom aj krátke video, ktoré uverejnili na internetovej stránke školy. Účastníci výletu zhrnuli […]

V ZŠ CHMINIANSKE JAKUBOVANY SI VYSKÚŠALI JAZDU DO ŠKOLY NA KOLOBEŽKÁCH

V ZŠ Chminianske Jakubovany boli žiakom zapožičané školské kolobežky, aby si mohli vyskúšať cestu do školy na nich. Ďalší deň prebehli viaceré aktivity v rámci kampane „Do školy na bicykli“ na ploche Obecného úradu. Štyria žiaci, ktorí na dopravu do školy využili zapožičané kolobežky, informovali ostatných o svojich pocitoch z takéhoto druhu dopravy. Všetci žiaci […]

ZŠ S MŠ SIBÍRSKA V BRATISLAVE PRIVÍTALA NÁRODNÉHO CYKLO – KOORDINÁTORA

ZŠ s MŠ Sibírska v Bratislave privítala v rámci týždňa Do školy na bicykli národného cyklokoordinátora. Spoločne si zopakovali, čo patrí k bezpečnej jazde cyklistu. Diskutovalo sa o najväčších problémoch, ktoré deti odrádzajú od jazdenia po meste a do školy na bicykli. Svoje názory sa žiaci 4.A rozhodli adresovať listom priamo ministrovi dopravy. Žiaci V. […]